Tlačiť

Künz Slovakia - PP Kechnec - I. etapa

Výrobná hala firmy Künz Slovakia - PP KechnecDodávka a montáž: výroba a dodávka oceľových konštrukcií

Zákazník: Wolff&Müller Slovakia, v.o.s, Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava

Začiatok prác: 18.11.2005
Ukončenie prác: 17.3.2006
Cena diela: 20 150 000,-Sk bez DPH


Realizácia: 2005 Hmotnosť OK: 450 ton

"Kvalita a termín: dvojitá výzva"

Oceľovú konštrukciu pre výrobnú halu spoločnosti Künz Slovakia, rakúskeho výrobcu lodných žeriavov sme začali dodávať v polovici novembra 2005 s jasnou úlohou: splniť termín a kvalita bola úplnou samozrejmosťou. CCa 400 ton oceľových konštrukcií so žeriavovými dráhami sme dodali ku spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.

O spoločnosti

Pracovné ponuky

KONTAKTUJTE NÁS

modul_kontakt_uvod
WG s.r.o.
Kvetná 120/45, 076 83 Svätuše
Office
Žižkova 3774/4D, 040 01 Košice

web: www.office@weinberg93.sk 


Weinberg '93 Építő Kft.
Malomkőgyár u.7, H-3950 Sárospatak, Hungaria

web: www.weinberg93.hu

Video prezentácia

modul_video01

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 368817

Kto je Online

Aktuálne máme na stránkach 5 návštevníkov  

Blahoželáme

Dnes : Iveta
Zajtra : Viliam

Profilovacie informácie

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.25 MB
Application afterInitialise: 0.061 seconds, 2.10 MB
Application afterRoute: 0.077 seconds, 2.66 MB
Application afterDispatch: 0.414 seconds, 3.84 MB
Application afterRender: 0.534 seconds, 4.83 MB

Využitie pamäte

5113272

15 zalogovaných dotazov

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'sreqijj284uerdqli7elcvbqu6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1590508842' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'sreqijj284uerdqli7elcvbqu6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'sreqijj284uerdqli7elcvbqu6','1590509742','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 167)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 79
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-05-26 16:15:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-05-26 16:15:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='79'
 12. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 167 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 14. SELECT SUM( hits ) AS count_hits
    FROM jos_content
    WHERE state = "1"
 15. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Načítané jazykové súbory

Nepreložené reťazce diagnostiky

Nič

Nepreložené reťazce návrhára

Nič