Tlačiť

Lekáreň Avicenna Trebišov

Lekáreň Avicenna TrebišovDodávka a montáž: spodná stavba, nosná konštrukcia, opláštenie, zastrešenie, podlahy, murované steny,

Zákazník: Lekáreň Avicena, SNP 3696/89, 075 01 Trebišov

Začiatok prác: 15.04.2005
Ukončenie prác: 31.08.2005
Cena diela: 9 335 764,- Sk bez DPH


Realizácia: 2005 Plocha: 500 m2

"1. míľnik v histórii spoločnosti"

Výstavba lekárne a zdravotníckeho strediska Avicenna v Trebišove bola 1. míľnikom našej spoločnosti. Ako generálny dodávateľ stavby sme prednášali vysoké požiadavky investora od počiatočného plánovania, cez realizáciu, až po kolaudáciu stavby do reality 21. storočia. Na stavbe sme použili vysoko perspektívne materiály cez oceľové konštrukcie, sendvičové panely, sklo, betón. Vysoký komfort budovy zabezpečuje kompletná klimatizácia objektu.

O spoločnosti

Pracovné ponuky

KONTAKTUJTE NÁS

modul_kontakt_uvod
WG s.r.o.
Kvetná 120/45, 076 83 Svätuše
Office
Žižkova 3774/4D, 040 01 Košice

web: www.office@weinberg93.sk 


Weinberg '93 Építő Kft.
Malomkőgyár u.7, H-3950 Sárospatak, Hungaria

web: www.weinberg93.hu

Video prezentácia

modul_video01

Štatistiky

Počet zobrazení obsahu : 368837

Kto je Online

Aktuálne máme na stránkach 9 návštevníkov  

Blahoželáme

Dnes : Iveta
Zajtra : Viliam

Profilovacie informácie

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.25 MB
Application afterInitialise: 0.069 seconds, 2.10 MB
Application afterRoute: 0.085 seconds, 2.66 MB
Application afterDispatch: 0.701 seconds, 3.85 MB
Application afterRender: 0.818 seconds, 4.84 MB

Využitie pamäte

5120328

15 zalogovaných dotazov

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ttnca39ajtm271t5k2t4ha14h1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1590513899' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ttnca39ajtm271t5k2t4ha14h1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ttnca39ajtm271t5k2t4ha14h1','1590514799','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT id, parent_id, VALUE, name, lft, rgt
    FROM jos_core_acl_aro_groups
    WHERE id=23
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 170)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 93
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-05-26 17:39:59' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-05-26 17:39:59' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='93'
 12. SELECT g.*
    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g
    INNER JOIN jos_core_acl_groups_aro_map AS gm
    ON gm.group_id = g.id
    INNER JOIN jos_core_acl_aro AS ao
    ON ao.id = gm.aro_id
    WHERE ao.VALUE='62'
    ORDER BY g.id
 13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 170 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 14. SELECT SUM( hits ) AS count_hits
    FROM jos_content
    WHERE state = "1"
 15. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Načítané jazykové súbory

Nepreložené reťazce diagnostiky

Nič

Nepreložené reťazce návrhára

Nič